Bona
Specializuar në prodhimin e pajisjeve të filtrimit dhe ndarjes së membranave, membranave organike, membranave me fibra të zbrazëta, membranave qeramike tubulare, membranave qeramike të pllakave, mbushësve për ndarje dhe pastrim.Dhe ofrojnë shërbime teknike të lidhura me ndarjen dhe pastrimin kromatografik.

Elementet e fibrave të zbrazëta

  • Hollow Fiber Membrane elements

    Elementet e membranës së fibrave të zbrazëta

    Membrana e fibrës së zbrazët është një lloj membrane asimetrike në formë si fibër me funksion vetë-mbështetës.Muri i tubit të membranës është i mbuluar me mikropore, të cilat mund të kapin substanca me pesha të ndryshme molekulare dhe MWCO mund të arrijë mijëra deri në qindra mijëra.Uji i papërpunuar rrjedh nën presion jashtë ose brenda membranës së fibrës së zbrazët, duke formuar përkatësisht llojin e presionit të jashtëm dhe llojin e presionit të brendshëm.